Vijesti / Aktualnosti

Arhiva vijesti 2021.

Naputak Hrvatske komore inženjere elektrotehnike o Izjavi o svojstvima i Izjavi o sukladnosti

Na temelju članka 15. Statuta Hrvatske komore inženjera elektrotehnike Upravni odbor Hrvatske komore inženjera elektrotehnike je na 31. sjednici održanoj 8. srpnja 2021. donio odluku kojom se donosi

 

Naputak Hrvatske komore inženjere elektrotehnike

o Izjavi o svojstvima i Izjavi o sukladnosti 

Poštovani članovi Hrvatske komore inženjera elektrotehnike,

obzirom da se na gradilištu događaju situacije u kojima izvođači elektrotehničkih radova dostavlja različite Izjave o svojstvima i Izjave o sukladnosti za ugrađene građevne proizvode i ugrađenu elektrotehničku opremu, koju su, prema važećoj zakonskoj regulativi u Republici Hrvatskoj, dužni izdati isključivo proizvođači građevinskih proizvoda i elektrotehničke opreme, dostavljamo Vam ovaj naputak s pravnim aspektima vezanim za navedenu problematiku.

  1. IZJAVA O SVOJSTVIMA GRAĐEVNIH PROIZVODA

Izjava o svojstvima i sadržaj izjave o svojstvima definirana je člancima 26. i 30. Zakona o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 76/2013, 30/2014, 130/2017, 39/2019, 118/2020).

Prilikom stavljanja na tržište ili na raspolaganje građevnog proizvoda proizvođač je obvezan osigurati da je uz proizvod priložena izjava o svojstvima i tehničke upute pisane na hrvatskom jeziku latiničnim pismom.

  1. IZJAVA O SUKLADNOSTI ELEKTROTEHNIČKE OPREME

Izjava o sukladnosti i sadržaj izjave o sukladnosti definirana je člancima 4. i 5. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti („Narodne novine“ broj 80/2013, 14/2014, 32/2019).

Proizvođač mora osigurati da proizvod bude praćen uputama i podacima o sigurnosti na hrvatskom jeziku ili na jeziku koji mogu lako razumjeti potrošači i drugi korisnici.

Slijedom navedenog, smatramo da izvođač elektrotehničkih radova treba priložiti Izjavu o svojstvima i Izjavu o sukladnosti, izdanu od strane proizvođača, koja je napisana na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko su Izjava o svojstvima i Izjava o sukladnosti izdane na stranom jeziku, uz istu treba priložiti prijevod na hrvatskom jeziku, ovjeren od osobe ovlaštene za prijevod jezika na kojem je izdan originalni dokument.

S poštovanjem,

 

  Predsjednik

 Hrvatske komore inženjera elektrotehnike

Živko Radović, dipl.ing.el., v.r.

Naputak Hrvatske komore inženjere elektrotehnike.pdf
Sve vijesti