Akti Komore

Okončana savjetovanja

Okončano savjetovanje:
 Prijedlog izmjena i  dopuna Statuta Hrvatske komore inženjera elektrotehnike – po hitnom  postupku radi rokova usklađenosti Statuta i akata Komore. 
  
 
 
  Razlog donošenja: 
  Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i   djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 110/19) i Zakonu o   izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u   graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 110/19)

Izvješće