Operativne informacije

Arhiva poziva na Skupštine Komore

2. redovita sjednica Skupštine HKIE, 14.12.2023.Poziv za 2. sjednicu Skupštine HKIE

Zapisnik s konstituirajuće i izborne Skupštine

Zapisnik sa 1. sjednice Skupštine HKIE

Program rada HKIE za 2024. godinu

Preraspodjela sredstava u planu prihoda i rashoda HKIE za 2023. godinu

Plan prihoda i rashoda HKIE za 2024. godinu

Odluka o izmjenama poslovnika o radu UO HKIE

Poslovnik o radu UO HKIE - RADNI MATERIJAL

Odluka o izmjeni stegovnih sudaca

Punomoć

1. sjednica Skupštine HKIE, 06.10.2023.


Konstituirajuća i izborna Skupština HKIE, 21.04.2023.


16. sjednica Skupštine HKIE, 21.04.2023.