Trajno stručno usavršavanje

Dokumenti trajnog stručnog usavršavanja

Program trajnog stručnog usavršavanja HKIE


Plan stručnog usavršavanja Hrvatske komore inženjera elektrotehnike


Pravilnik o stručnom usavršavanju osoba elektrotehničke struke


Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja