Trajno stručno usavršavanje

Dokumenti trajnog stručnog usavršavanja

Nositelji programa stručnog usavršavanja:


Dvogodišnji program trajnog stručnog usavršavanja HKIE


Plan stručnog usavršavanja Hrvatske komore inženjera elektrotehnike


Pravilnik o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje


Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja