Struktura Komore

Povjerenstva Komore

Popis povjerenstva Komore


Povjerenstvo za financije i obvezatno osiguranje od profesionalne odgovornosti:

 1. Krunoslav Novak, dipl.ing.el. - predsjednik Povjerenstva
 2. Zdravko Bašić, dipl.ing.el. - član
 3. Grgo Žaper, dipl.ing.el., - član

Povjerenstvo za internetsku stranicu, Glasilo i izdavaštvo:

 1. Dražen Zubović, ing.el. - predsjednik Povjerenstva
 2. Ivan Medved, mag.ing.el. – član
 3. Mislav Mišković, mag.ing.el. – član
 4. Mladen Piteša, mag.ing.el. – član
 5. Tomislav Miljak, dipl.ing.el. – član
 6. Mario Vecko, dipl.ing.el.– član
 7. Damir Hodak, struč.spec.ing.el. - član

Povjerenstvo za međunarodnu suradnju:

 1. Grgo Žaper, dipl.ing.el. - predsjednik Povjerenstva
 2. Smiljka Mamula, dipl.ing.el. - član
 3. dr.sc. Drago Žagar, dipl.ing.el. - član

Povjerenstvo za zakonodavstvo, suradnju s ministarstvima i tijelima s javnopravnim ovlastima:

 1. Mladen Čelan, dipl.ing.el. - predsjednik Povjerenstva
 2. Damir Miljački, dipl.ing.el - član 
 3. Alen Cigić, dipl.ing.el. – član
 4. Damir Drokan, mag.ing.el. – član
 5. Toni Jakaša, dipl.ing.el. – član
 6. Martina Biondić dipl.ing.el. – član
 7. Bernard Gobbo, dipl.ing.el. – član
 8. Stjepan Pavliša, ing.el. – član
 9. Sandra Lederhas, dipl.ing.el. – član
 10. Marijan Kokić, dipl.ing.el. – član

Povjerenstvo za nadzor nad radom članova Komore:

 1. Damir Miljački, dipl.ing.el. - predsjednik Povjerenstva
 2. Jelena Jelečanin, dipl.ing.el. – član
 3. Krešimir Radić,mag.ing.el. – član
 4. Darijo Burjan, mag.ing.el.– član
 5. Ante Kraljević,dipl.ing.el. – član
 6. Mario Varnica,dipl.ing.el. – član
 7. dr.sc. Zoran Zbunjak,dipl.ing.el. – član
 8. Krunoslav Novak,dipl.ing.el. – član
 9. Boris Brozović, dipl.ing.el. - član

Povjerenstvo za trajno stručno usavršavanje:

 1. Mirko Čukljek, mag.ing.el. - predsjednik Povjerenstva
 2. Marko Adanić, struč.spec.ing.el. – član
 3. Igor Gali, mag.ing.el. – član
 4. Stanislav Petrac, ing.el. – član
 5. Antonio Prpić, mag.ing.el. – član
 6.  Sanja Vinter, dipl.ing.el. – član
 7. Ivica Čabraja, mag.ing.el. – član
 8. Mario Zagorščak mag.ing.el. – član
 9. Mr.sc. Jasna Bančak Sekalec, mag.ing.el. – član

Povjerenstvo za pitanja i promicanje elektrotehničke struke:

 1. mr.sc. Željko Radić, mag.ing.el. - predsjednik Povjerenstva
 2. mr.sc. Zdravko Bašić, dipl.ing.el. – član
 3. Grgo Žaper, dipl.ing.el. – član
 4. Darko Maksimović, ing.el. – član
 5. dr.sc. Ivan Kursan, mag.ing.el. – član
 6. Goran Justinić, mag.ing.el. - član
 7. Luka Užar, mag.ing.el. - član

Povjerenstvo za domaće i inozemne stručne kvalifikacije:

 1. Antonio Prpić, mag.ing.el. - predsjednik Povjerenstva
 2. Danijel Fridl, mag.ing.el. - član
 3. Marijan Mikac, ing.el. - član
 4. Smiljka Mamula, dipl.ing.el. - član
 5. Sanja Vinter, dipl.ing.el. – član
 6. Ante Kovačević, dipl.ing.el. -član