Akti Komore

e-savjetovanje

Hrvatska  komora inženjera elektrotehnike u cilju modernizacije poslovanja i  jačanja otvorenosti, odgovornosti i djelotvornosti rada omogućuje svojim  članicama i članovima aktivno sudjelovanje  u postupku donošenja općih akata kojima se uređuju pitanja i zauzimaju  stavovi od interesa za članove Komore (alt. pitanja organizacije i načina rada Komore).

Glavna  svrha savjetovanja i uključivanja svih sudionika jest prikupljanje  informacija o njihovim interesima, stavovima, prijedlozima i interesima u  vezi sa utvrđenom politikom i nadležnosti  Komore.

Uvjereni  smo da se time podiže razina razumijevanja i prihvaćanja ciljeva rada  Komore, ali uočavaju i određene okolnosti koje treba otkloniti.

Svoje  prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte općih akata za  koje su otvorena savjetovanja možete uputiti putem obrasca koji je  dostupan uz pojedini nacrt dokumenta i to  e-mailom na adresu: elektroinzenjeri@hkie.hr

Plan normativnih aktivnosti za 2022. godinu