Struktura Komore

Centar za mirenje

Lista izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike


 1. Milena Frankić, sutkinja Građanskog odjela
 2. Ana Gradišek, sutkinja Građanskog odjela
 3. Diana Preglej, sutkinja Građanskog odjela
 4. Željka Rožić Kaleb, sutkinja Građanskog odjela
 5. Gabrijela Topić Kordej, sutkinja Građanskog odjela
 6. Miroslav Grgić, mag.ing.el.
 7. Stjepan Pavliša, ing.el.
 8. Tihomir Vemenac, mag.ing.el.
 9. Miljan Lenić, mag.ing.el.
 10. mr.sc. Zdravko Bašić, dipl.ing.el.
 11. Miroslav Krepela, dipl.ing.el.
 12. Igor Gašparić, bacc.ing.el.
 13. Zlatko Oršulić, dipl.ing.el.
 14. Igor Ganić, mag.ing.el.
 15. Marijan Mikac, ing.el.
 16. Nenad Kuzman, dipl.ing.el.


Odluka o listi izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike (NN 3/19)