Imenici i upisnici

Evidencija stranih ovlaštenih osoba kojima je izdana potvrda za povremeno ili privremeno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja