Struktura Komore

Predstavnici Komore

Stručno povjerenstvo za pripremu i praćenje provedbe propisa iz područja energetske učinkovitosti pri MGIPU

  1. Darko Angebrandt, dipl.ing.el.