Kontakt

Hrvatska komora inženjera elektrotehnike

Osnovni podaci


Adresa HKIE:
Poslovni toranj "Chromos"
Ulica grada Vukovara 271/III
10 000 Zagreb

MB (matični broj): 2538903
OIB (osobni identifikacijski broj): 31185646618

Redovni račun HKIE (za uplatu članarine i upisnine): HR7823600001102094148

Centrala tel: 01 / 5508 - 444

Osnovni podaci za "H.K.I.E. savjetovanje" d.o.o. za organizaciju seminara i usluge:
OIB: 30554369791

Račun za potrebe stručnog usavršavanja i uplate kotizacije: HR6423600001102304987

Radno vrijeme stručne službe Komore


ponedjeljak 8,00 - 17,30
utorak 8,00 - 16,00
srijeda 8,00 - 16,00
četvrtak 8,00 - 16,00
petak 8,00 - 14,30
pauza - svaki radni dan od 12,00 do 12,30 sati

Gdje se nalazimo


Kontakti po službama


PREDSJEDNIK HRVATSKE KOMORE INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
Natko Vučković, dipl.ing.el.
e-mail: predsjednik@hkie.hr

GLAVNA TAJNICA
Amela Čizmar, dipl.ing.el.
e-mail: amela.cizmar@hkie.hr
tel: 01 / 5508 - 445
fax: 01 / 5508 - 441

STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE ČLANSTVA
Maja Dubravec Lazić, ing.arh.
e-mail: maja.dubravec@hkie.hr, elektroinzenjeri@hkie.hr
tel: 01 / 5508 - 440
fax: 01 / 5508 - 441

STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE STRUČNOG USAVRŠAVANJA
Renata Basara
e-mail: renata.basara@hkie.hr, ssu@hkie.hr
tel: 01 / 5508 - 438
fax: 01 / 5508 - 441

ADMINISTRATIVNI REFERENT ZA POSLOVE PISMOHRANE I ARHIVE
Predrag Milinković
e-mail: administrator@hkie.hr
tel: 01 / 5508 - 439
fax: 01 / 5508 - 441

POSLOVNA TAJNICA
Petra Pavlić
e-mail: info@hkie.hr
tel: 01 / 5508 - 438
fax: 01 / 5508 - 441

ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE ZA SLUŽBENO DOPISIVANJE
e-mail: pisarnica@hkie.hr