Operativne informacije

Pravna pomoć

Besplatna usluga pravnog savjetovanja članova HKIE


Za članove Hrvatske komore inženjera elektrotehnike organizirana je usluga pravne pomoći koja se sastoji od pružanja usmenih pravnih savjeta članovima HKIE „in personam“, te telefonom, putem posebne telefonske linije dva puta mjesečno po dva sata u prostorijama sjedišta HKIE u Zagrebu. Također usluga pravne pomoći uključuje i sastavljanje odgovora na pitanja članova HKIE u pisanom obliku, a koji odgovori i pitanja se mogu objaviti na WEB stranici nalogodavca.

Pružanje ovih pravnih savjeta nije ograničeno na prebivalište članova HKIE.

Pravni savjeti su besplatni za sve aktivne članove Komore.

Pravnu pomoć pružat će Odvjetnički ured Tina Matića u prostorijama Komore u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 271/III svaku drugu i četvrtu srijedu u mjesecu u vremenu od 13:00 do 15:00 sati ili u istom terminu na tel. broj: 01/5508-444.

Ako su navedeni dani neradni, termin savjetovanja pomiče se na prvi slijedeći radni dan u isto vrijeme.

U slučaju preuzimanja zastupanja u predmetima u kojima su stranke članovi HKIE cijena za zastupanje biti će umanjena 40% u odnosu na redovnu cijenu previđenu odvjetničkom tarifom.