Zakoni i propisi

Proizvodi

Sigurnost proizvoda


Zakon o općoj sigurnosti proizvoda,
NN 30/2009, 139/2010, 14/2014

Popis usklađenih hrvatskih normi u području opće sigurnosti proizvoda
NN 13/2016

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti
NN 80/2013, 14/2014, 20/2010- prestaje važiti, zamjenjuje ga, NN 80/2013, 14/2014

Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području
NN 4/2015, 24/2015, 93/2015, 133/2015

Tehnički propis o građevnim proizvodima
NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 130/12, 81/13, 136/14, 119/15

Pravilnik o obliku, sadržaju i izgledu oznake „C“ i „CE“,
NN 18/2011

Popis ovlaštenih tijela za ocjenu sukladnosti niskonaponske električne opreme
NN 114/2012

Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica
NN 41/2010

Popis hrvatskih norma u području niskonaponske opreme,
NN 17/2013

Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti,
NN 28/16

Popis hrvatskih norma iz područja elektromagnetske kompatibilnosti,
NN 83/2011 - prestaje važiti, zamjenjuje ga: NN 117/2014

Pravilnik o prijavljivanju tijela za ocjenjivanje sukladnosti
NN 34/2011

Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno ekplozivnim atmosferama,
NN 34/10

Popis hrvatskih normi za primjenu Pravilnika o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno ekplozivnim atmosferama
NN 32/2011

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila
NN 02/2007 - prestaje važiti, zamjenjuje ga: 85/2013

Popis norma koje je prihvatio Hrvatski zavod za norme koje su sukladne s bitnim zahtjevima za mjerila na koja se primjenjuje Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila
NN 17/2009

Pravilnik o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme
NN 89/2010 (prestalo važiti 106/2007), 121/2007 - prestaje važiti, zamjenjuje ga: NN 89/2010

Pravilnik o sigurnosti strojeva,
NN 97/2009, 97/2009 -  prestaju važiti, zamjenjuje ih: NN 28/2011

Popis hrvatskih norma u području sigurnosti strojeva
NN 141/2009 -  prestaje važiti, zamjenjuje ga: NN 122/2014

Propisi za dizala


Pravilnik o sigurnosti dizala
NN 20/16

Popis hrvatskih norma u području sigurnosti dizala
NN 141/2009 -  prestaje važiti, zamjenjuje ga: NN 22/2013

Normizacija, akreditacija, mjeriteljstvo


Zakon o normizaciji
NN 80/2013

Zakon o akreditaciji
NN 158/2003, 75/2009, 56/2013

Zakon o mjeriteljstvu
NN 74/2014

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila
NN 21/16

Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja
NN 2/2016