Operativne informacije

Osnovni podaci za uplate obveza upisnine i članarine

OSNOVNI PODACI ZA UPLATE OBVEZA UPISNINE I ČLANARINE
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
ULICA GRADA VUKOVARA 271/III
10 000 ZAGREB

MB (matični broj):
2538903
OIB (osobni identifikacijski broj):
31185646618

HR7823600001102094148
Model: 67
Poziv na broj: OIB člana za kojeg se vrši uplata

Članarina:  1.920,00 kn godišnje / 160,00 kn mjesečno
Članarina je jedinstvena, bez obzira u koliko imenika je član upisan. 

Upisnina za upis u Evidenciju voditelja projekta: 500,00 kn
Upisnina za upis u Evidenciju voditelja radova - tehničara: 500,00 kn
Upisnina za upis u Evidenciju osoba koje obavljaju poslove ispitivanja i prethodnih istraživanja: 500,00 kn
Upisnina za upis u Evidenciju stranih ovlaštenih osoba koje su po pozivu Vlade Republike Hrvatske radile na projektu od posebnoga kulturnog značenja: 500,00 kn

Upisnina – Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike: 2.000,00 kn
Upisnina – Imenik ovlaštenih voditelja građenja elektrotehničke struke: 2.000,00 kn
Upisnina – Imenik ovlaštenih voditelja radova elektrotehničke struke: 2.000,00 kn
Upisnina – Imenik stranih ovlaštenih inženjera elektrotehnike, odnosno stranih ovlaštenih voditelja građenja elektrotehničke struke, odnosno stranih ovlaštenih voditelja radova elektrotehničke struke: 2.000,00 kn

Upisnina u Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja: 500,00 kn
Upisnina u Upisnik zajedničkih ureda: 500,00 kn


Poštovani članovi!
Molimo Vas da prilikom uplate članarine OBVEZNO u rubrici "model" upišete broj: 67, a u rubrici "poziv na broj odobrenja" upišite OIB člana za kojeg se vrši uplata.
U protivnom uplate sjedaju na pogrešan račun.
Ukoliko članarinu uplaćujete jednom uplatnicom za više članova, molimo Vas da pošaljete popis članova na koje se odnosi uplata, iznos uplate i datum kada je izvršena uplata.