Raspored događanja na 12. Danima inženjera elektrotehnike


RASPORED PREDAVANJA 12. DIE.docx

Prijava sudjelovanja za 12. Dane inženjera elektrotehnike

Rok i način prijave

Prijave sudjelovanja za 12. Dane inženjera elektrotehnike primaju se do 01.10.2019. putem online prijave.

Prijava na 12. DIE


Kotizacija za sudionike

Cijena kotizacije za sudionike iznosi 1.500,00 kn + PDV( 1.875,00 kn)

Kotizacija uključuje materijale skupa i sudjelovanje na svim društvenim događanjima u sklopu skupa.

U kotizaciju nije uključen smještaj niti ručak za vrijeme trajanja 12. Dana inženjera elektrotehnike.

Kotizacija za osobu u pratnji

Cijena kotizacije za osobu u pratnji iznosi 500,00 kn + PDV ( 625,00 kn), a uključuje svečanu večeru i domjenak.

U kotizaciju nije uključen smještaj niti ručak za vrijeme trajanja 12. Dana inženjera elektrotehnike.

Sudionici 12. Dana inženjera elektrotehnike ostvaruju 22 akademska sata temeljne naobrazbe sukladno Pravilniku o stručnom usavršavanju osoba elektrotehničke struke.

Prijava za sudjelovanje smatrat će se kompletnom nakon dostavljenog dokaza o izvršenoj uplati kotizacije do 01.10.2019. godine.

Dokaz o izvršenoj uplati kotizacije možete poslati putem e-maila ssu@hkie.hr,info@hkie.hr, renata.basara@hkie.hr.

Prijava hotelskog smještaja i sudjelovanja na izletu

Prijave za hotelski smještaj i izlet zaprima DUBROVNIK SUN d.o.o. na temelju on-line obrasca za prijavu smještaja ().

Smještaj:

Rezervacije  soba vršit će se po redoslijedu zaprimljenih rezervacija i ovisno o  raspoloživosti soba u hotelima “Olympia” i “Olympia Sky”.

Izlet:

Popunjavanje  mjesta za sudjelovanje na izletu u subotu, 05.10.2019. vršit će se redom dostavljanja prijava  i uplata participacije.

Ukoliko  ne trebate smještaj, a želite sudjelovati na izletu na obrascu za  rezervaciju smještaja popunite samo sudjelovanje na izletu.

Za sudjelovanje na izletu plaćanje participacije u iznosu od 100,00 kn  vršit će se preko agencije Dubrovnik Sun d.o.o.

HKIE subvencionira punu cijenu izletaU cijenu je uključena ulaznica u NP Krka, stručni obilazak HE Jaruga, stručno vodstvo za turistički obilazak NP Krka i ručak.

Rezervacija smještaja i izleta