Operativne informacije

Sjednice Skupštine komore

3. redovita sjednica Skupštine HKIE, 26.04.2024.


Poziv za 3. sjednicu Skupštine HKIE

Zapisnik s 2. redovite Skupštine HKIE održane 14.12.2023.

Izvješće Nadzornog odbora HKIE za 2023. godinu

Izvješće o izvršenju programa rada HKIE za 2023. godinu

Izvješće o izvršenju godišnjeg plana prihoda i rashoda za HKIE za 2023. godinu

Prijedlog odluke o počasnom članu Komore

Punomoć