Vijesti / Aktualnosti

Arhiva vijesti 2018.

Izvješće o održanoj konstituirajućoj i izbornoj Skupštini HKIE u Zagrebu

Glavna slika galerije Galerija fotografija

Dana  12. srpnja  2018. u dvorani poslovnog tornja "Chromos" u Zagrebu održana je konstituirajuća i izborna Skupština Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Izbor predsjednika Hrvatske komore inženjera elektrotehnike u mandatu 2018. - 2022. godine

  1. Predstavljanje kandidata za predsjednika Komore – životopis
  2. Izlaganje kandidata za predsjednika Komore – Program rada
  3. Rasprava o kandidatu/ima
  4. Glasanje
  5. Imenovanje predsjednika Komore

2. Izbori i imenovanja:

  1. Izbor članova Upravnog odbora u mandatu 2018. - 2022. godine
  2. Izbor predsjednika i dva člana Nadzornog odbora u mandatu 2018. - 2022. godine

Od ukupno 63 člana Skupštine sjednici je prisustvovalo 52 člana.

Na početku sjednice javna bilježnica je verificirala mandat izabranih članova Skupštine.

Za predsjednika HKIE u slijedećem četverogodišnjem mandatu izabran je Živko Radović, dipl.ing.el.

Za predsjednika Nadzornog odbora HKIE izabran je Mirko Pupić, dipl.ing.el., a za članove mr.sc.Davor Mišković, dipl.ing.el. i mr.sc.Goran Pakasin, dipl.ing.el.

Za članove Upravnog odbora HKIE u četverogodišnjem mandatu srpanj 2018. – srpanj 2022.  izabrani su: Mirko Čukljek, struč.spec.ing.el.; Mario Karin, dipl.ing.el.; Smiljka Mamula, dipl.ing.el.; Damir Miljački, dipl.ing.el.; Krunoslav Novak, dipl.ing.el.; mr.sc.Željko Radić, mag.ing.el.; Marko Sikirica, mag.ing.el. i Natko Vučković, dipl.ing.el.

Sve vijesti