Poziv autorima za prijavu sažetka rada za 16. Dane inženjera elektrotehnike

Pozivaju se autori da prijave sažetke radova za 16. Dane inženjera elektrotehnike koji će se održati od 03.10.2024. do 05.10.2024. god. u hotelu Bluesun Elaphusa, Bol na Braču.

Na 16. Danima inženjera elektrotehnike obrađivat će se radovi iz domene projektiranja, nadzora kao i izvođenja elektrotehničkih sustava i instalacija u graditeljstvu.

 

Stručni odbor 16. Dana inženjera elektrotehnike prema dostavljenim sažecima i pregledu istih vršit će odabir radova.

Nakon pregleda dostavljenih dovršenih radova Stručni odbor odlučit će o konačnom prihvaćanju radova i načinu njihove prezentacije.

Svi prihvaćeni radovi objavit će se u Zborniku radova, a određeni radovi prezentirat će se kroz stručno predavanje u terminu koji odredi organizator.


VAŽNI DATUMI

Dostava prijave referata sa sažetkom

05.04.2024.

Obavijest o prihvaćanju referata

24.04.2024.

Rok za dostavu cijelog rada

10.06.2024.POZIV AUTORIMA 16DIE.pdf


PRIJAVA SAŽETKA RADA ZA 16.DIE.docx