Vijesti / Aktualnosti

Aktualne vijesti 2018.

Izvješće o održanoj 13. redovitoj sjednici Skupštine HKIE u Zagrebu

Glavna slika galerije

Dana 12. srpnja 2018. u poslovnom tornju "Chromos" u Zagrebu održana je 13. redovita sjednica Skupštine Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Utvrđivanje dnevnog reda
  2. Usvajanje Zapisnika s desete redovite Skupštine Komore održane u Zagrebu dana 03.11.2017. godine
  3. Usvajanje Zapisnika s jedanaeste Skupštine Komore održane pisanim putem od 21.12. do 28.12.2017. godine
  4. Usvajanje Zapisnika s izvanredne Skupštine Komore održane u Zagrebu od 16.04.2018. godine
  5. Usvajanje Zapisnika s dvanaeste Skupštine Komore održane pisanim putem od 09.05 do 16.05.2018. godine
  6. Izvješće o radu Hrvatske komore inženjera elektrotehnike za 2017. godinu
  7. Izvješće o izvršenju Plana prihoda i rashoda Hrvatske komore inženjera elektrotehnike za 2017. godinu
  8. Izvješće Nadzornog odbora HKIE o nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem HKIE za 2017. godinu
  9. Razno

Od ukupno 63 člana Skupštine sjednici je nazočilo 47 članova; 37 osobno i 10 po punomoći.

Sjednici je prisustvovao i predsjednik Nadzornog odbora HKIE, g. Branimir Gali.

Na sjednici su usvojeni Zapisnici s 10. redovite Skupštine, 11. dopisne Skupštine, izvanredne Skupštine i 12.  dopisne Skupštine HKIE, te je usvojeno Izvješće Nadzornog odbora HKIE o nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem HKIE u 2017. godini, kao i Izvješće o izvršenju Plana prihoda i rashoda HKIE za 2017. godinu.

Izvješće o radu HKIE za 2017. godinu nije prihvaćeno.

Prisutnim članovima su uručene zahvalnice za rad u Skupštini Hrvatske komore inženjera elektrotehnike u proteklom mandatu.

Sve vijesti