Trajno stručno usavršavanje

Seminari - najava

Plan stručnog usavršavanja Hrvatske komore inženjera elektrotehnike

Plan stručnog usavršavanja Hrvatske komore inženjera elektrotehnike za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

PLAN HKIE 2022.doc
Sve vijesti