Trajno stručno usavršavanje

Seminari - arhiva

Split, 19.11.2019. Sustavi za zaštitu instalacija od požara

Hrvatska komora inženjera elektrotehnike i OBO Bettermann d.o.o. organiziraju stručni seminar na temu: Sustavi za  zaštitu instalacija od požara

Predavanje će održati g. Davor Habulin, ing.el.

Seminar će se održati u utorak, 19.11.2019. godine od 12:00 do14:00 sati.

Mjesto održavanja:DOM HRVATSKE VOJSKE, Poljudsko šetalište 1, Split.

 

Raspored događanja:

           11:30 - 12:00   Prijava sudionika

           12:00 - 14:00   Predavanje

           14:00                Domjenak

 

Raspored tema:

•    Razredi i klase vatrootpornosti

•    Važeći propisi i norme

•    Očuvanje funkcije elektroinstalacija u požaru

•    Zaštita evakuacijskih prolaza

•    Brtvljenje kabelskih prolaza između požarnih sektora

 

Predavanje  je bez kotizacije, a sudionici ostvaruju pravo na 2 akademska sata  temeljne naobrazbe prema Pravilniku o stručnom usavršavanju osoba  elektrotehničke struke.

Prijave za seminar možete poslati do 15.11.2019. na e-mail:ssu@hkie.hr ili  fax: 01/5508-441. 

SPLIT, 19.11.2019.-PRIJAVA.doc
Cijela arhiva