Trajno stručno usavršavanje

Seminari - arhiva

Varaždin, 14.11.2019. Projektna rješenja upravljanja rizičnim situacijama sa adaptivnim evakuacijskim sistemima

Hrvatska komora inženjera elektrotehnike i tvrtka Urmet organiziraju stručni seminarProjektna rješenja upravljanja rizičnim situacijama sa adaptivnim evakuacijskim sistemima

Predavanje će održati g. Robert Perčić,mag. ing.el.inf., g. Mitja Vončina, el., g. Nedjeljko Rukavina

Seminar će se održati u četvrtak, 14.11.2019. godine od 11:30 do 15:00 sati

Mjesto održavanja:GRADSKA SPORTSKA DVORANA, Šetalište Franje Tuđmana 1, Varaždin.

 

Raspored događanja:

           11:00 - 11:30   Prijava sudionika

           11:30 - 12:30   Predavanje

           12:30 - 13:00   Pauza

           13:00 - 15:00   Predavanje 

           15:00                Domjenak

 

Raspored tema:


11:30-12:30

Pozdravni govor
g. Žarko Batič
Osnove sistema sigurnosne rasvjete
Predavač: g. Robert Perčić, mag. ing. el. inf.
Gdje i zašto upotrijebiti AES
Predavač: g. Robert Perčić, mag. ing. el. inf.
Adaptivni evakuacijski sistemi (AES)
Predavač: g. Robert Perčić, mag. ing. el. inf.
Tehničke karakteristike i praktični prikaz AES
Predavač: g. Mitja Vončina, elektrotehničar

 

12:30-13:00

Pauza uz osvježenje

 

13:00-14:00

Domofonski i video domofonski sistemi u vezi sa sistemom kućne automatizacije
Predavač: g. Nedjeljko Rukavina
Sistem kućne automatizacije i integracija Wi-Fi modula u projekte
Predavač: g. Nedjeljko Rukavina
IP sistemi kontrole pristupa
Predavač: g. Nedjeljko Rukavina

 

14:00-15:00

Praktični prikaz predstavljenih proizvoda i diskusija
Prikaz referentnih elemenata sa diskusijom
Zaključak i zakuska

 

Predavanje  je bez kotizacije, a sudionici ostvaruju pravo na 4 akademska sata  temeljne naobrazbe prema Pravilniku o stručnom usavršavanju osoba  elektrotehničke struke.

Prijave za seminar možete poslati do 12.11.2019. na e-mail:ssu@hkie.hr ili  fax: 01/5508-441. 


14.11.2019. -OBRAZAC PRIJAVE, VARAŽDIN.doc
Cijela arhiva