Trajno stručno usavršavanje

Seminari - arhiva

Split, 27.02.2020. Novi propisi i projektiranje dojave požara kroz primjere projekata

Seminar Novi propisi i projektiranje dojave požara kroz primjere projekata  u organizaciji Hrvatske komore inženjera elektrotehnike i Alarm  automatike d.o.o. održat će se u Splitu u četvrtak, 27.02.2020. u Domu  Hrvatske vojske, Poljudsko šetalište, Split.

Tokom 2019. godine su promijenjeni  neki propisi koji se reflektiraju na područje dojave požara i  protupožarne zaštite u cijelosti - Zakon o gradnji u dijelu vezanom za  protupožarni elaborat te Zakon o vatrogastvu u dijelu  osiguranja dojave alarma vatrogasnim postrojbama. Osim zakonskih  izmjena u sustavima za dojavu požara treba pratiti i nove verzije normi  koje su obavezne za primjenu u sustavima za dojavu požara.

Sudionici  će na seminaru biti upoznati s novim odredbama koje su relevantne za  projektiranje dojave požara i na nju vezanih sustava i to na primjerima  projekata.

Sudionici  seminara ostvaruju pravo na 4 akademska sata temeljne naobrazbe prema  Pravilniku o stručnom usavršavanju osoba elektrotehničke struke.

Seminar je bez kotizacije, a više informacija i obrazac za prijavu možete naći na   https://www.alarmautomatika.com/hr/ciklus-seminara-novi-propisi-i-projektiranje-dojave-pozara-kroz-primjere-projekata/292/

Cijela arhiva