Vijesti / Aktualnosti

Arhiva vijesti 2019.

Zbor Područnog odbora Split, 17.06.2019

Vijeće  Područnog odbora Split organizira Zbor PO Split za područje  Splitsko-dalmatinske, Zadarske, Šibensko-kninske i  Dubrovačko-neretvanske županije koji će se održati  u ponedjeljak, 17.06.2019.g. u 11:00 sati u DOMU HRVATSKE VOJSKE, Poljudsko šetalište 1, Split.

 U sklopu Zbora održat će se sljedeća predavanja:

Voditelj  projekta – osnove upravljanja projektima prema međunarodno priznatim  certifikatima – predavač Sandra Lederhas, dipl.ing.el.

Katodna zaštita – niskonaponski elektrotehnički sustav - predavač Stjepana Pavliša, ing.el.

 

Raspored predavanja i događanja:

11:00 - 11:45  Zbor PO Split

11:45 - 12:00  Prijava sudionika za stručna predavanja

12:00  - 13:30  Voditelj projekta – osnove upravljanja projektima prema  međunarodno priznatim certifikatima – predavač Sandra Lederhas,  dipl.ing.el.

13.30 - 13:45  Pauza

13:45 - 15:15  Katodna zaštita – niskonaponski elektrotehnički sustav - predavač Stjepan Pavliša, ing.el.

15:15              Domjenak

 

Predavanje  je bez kotizacije, a sudionici ostvaruju pravo na 4 akademska sata  temeljne naobrazbe prema Pravilniku o stručnom usavršavanju osoba  elektrotehničke struke.

Prijave za seminar možete poslati do 14.06.2019. na e-mail:ssu@hkie.hr ili  fax: 01/5508-441. 

 

Molim Vas potvrdite dolazak na  Zbor PO Split na mail:ssu@hkie.hr

17.06.2019. SPLIT.doc poziv-Zbor PO Split 17.06.2019_.doc
Sve vijesti