Vijesti / Aktualnosti

Arhiva vijesti 2023.

Natko Vučković, dipl.ing.el., izabran za predsjednika Hrvatske komore inženjera elektrotehnike

Na konstituirajućoj i izbornoj Skupštini Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, održanoj u petak 21. travnja 2023. u Zagrebu, za predsjednika Hrvatske komore inženjera elektrotehnike izabran je ovlašteni inženjer elektrotehnike, Natko Vučković, dipl.ing.el. iz Sinja.

Natko Vučković rođen je 1969. godine u Sinju i dugi je niz godina aktivan u tijelima Komore:

2003. - član Komore broj 1902

2007. - 2011. član Odbora Razreda inženjera elektrotehnike i Skupštine HKAIG

2008. - 2012. predsjednik Vijeća područnog odbora Split

2008. - član stručnog odbora Dana inženjera elektrotehnike

2014. - predsjednik Povjerenstva za nadzor nad radom članova HKIE

2014. - 2018. član Upravnog odbora HKIE

2018. – travanj 2023. član Upravnog odbora HKIE

Nakon završenog studija na Fakultetu elektrotehnike strojarstva i brodogradnje u Splitu smjer energetika, zapošljava se u tvrtki Projektni biro Split d.o.o. te je cijeli profesionalni radni vijek koji traje 26 godina, vezan za poslove i djelatnosti u prostornom uređenju i gradnji.

Radni vijek započeo je kao projektant suradnik na poslovima projektiranja elektroenergetskih postrojenja, a nakon položenog stručnog ispita i članstva u Komori od 2003. radi kao ovlašteni projektant elektroenergetskih sustava i razvoda, transformatorskih stanica, sustava besprekidnih napajanja, elektromotornih pogona, te sustava rasvjete i uzemljenja.

Na projektima je obavljao ulogu projektanta, glavnog projektanta, internog voditelja projekta i nadzornog inženjera.

Sve vijesti