Vijesti / Aktualnosti

Arhiva vijesti 2023.

Izvješće s 16. sjednice Skupštine HKIE

Glavna slika galerije Galerija fotografija

Sukladno članku 12. stavku 2. Statuta HKIE (Narodne novine 137/15, 35/19 i 129/19) i članku 9. Poslovnika o radu Skupštine HKIE, Predsjednik Hrvatske komore inženjera elektrotehnike sazvao je 16. sjednicu Skupštine HKIE, koja je održana u Zagrebu dana 21. travnja 2023. sa sljedećim dnevnim redom:

1. Utvrđivanje dnevnog reda

2. Usvajanje Zapisnika s 15. redovite Skupštine Komore održane u Zagrebu dana 16.12.2022. godine

3. Izvješće Nadzornog odbora HKIE o nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem HKIE za 2022. godinu

4. Izvješće o radu Hrvatske komore inženjera elektrotehnike za 2022. godinu

5. Izvješće o izvršenju Plana prihoda i rashoda Hrvatske komore inženjera elektrotehnike za 2022. godinu

6. Razno

Od ukupnog broja članova Skupštine Komore (63) glasovalo je ukupno 50 članova Skupštine Komore (od toga 5 punomoći).

Sve predložene točke dnevnog reda su usvojene od strane članova Skupštine Komore.


Fotografije: foto bitunjac

Sve vijesti