Vijesti / Aktualnosti

Arhiva vijesti 2019.

Izvješće o održanoj 4. redovitoj sjednici Skupštine HKIE u Zagreb

Glavna slika galerije Galerija fotografija

Dana  20. prosinca  2019. u poslovnom tornju "Chromos" u Zagrebu  održana je 4. redovita sjednica Skupštine Hrvatske komore inženjera  elektrotehnike, sa sljedećim dnevnim redom: 

1. Utvrđivanje dnevnog reda 

2. Usvajanje Zapisnika s 3. redovite Skupštine Komore održane 19.03.2019. godine 

3. Prijedlog Programa rada Komore za 2020. godinu 

4. Prijedlog Plana prihoda i rashoda za 2020. godinu 

5. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Komore 

6. Prijedlog Odluke o počasnom članu Komore 

7. Dodjela nagrade za životno djelo 

8. Razno 

Od ukupno 63 člana Skupštine sjednici je nazočio 51 član; 37 osobno i 14 po punomoći. 

Sjednici su također prisustvovali predsjednik i članovi Nadzornog odbora Komore, te počasni članovi Komore. 

 

Na  sjednici su nakon utvrđivanja dnevnoga reda i usvajanja zapisnika s  prethodne sjednice Skupštine Komore usvojeni: Program rada Komore za  2020. godinu, Plan prihoda i rashoda Komore za 2020. godinu, te Izmjene i  dopune Statuta Komore. 

 

Predsjednik Komore, g. Živko  Radović, svečano je uručio povelju počasnog člana Branimiru Galiju,  dipl.ing.el., te nagrade za životno djelo Željku Radoševiću,  dipl.ing.el. i Mirku Županu, dipl.ing.el.

Sve vijesti