Vijesti / Aktualnosti

Arhiva vijesti 2019.

Izvješće o održanoj 3. redovitoj sjednici Skupštine HKIE u Zagrebu

Glavna slika galerije

Dana  19. ožujka  2019. u hotelu "Antunović" u Zagrebu održana je 3. redovita sjednica Skupštine Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Skupštine HKIE
  2. Usvajanje Zapisnika s druge redovite Skupštine Komore održane u Zagrebu dana 20. prosinca 2018. godine
  3. Izmjene i dopune Statuta HKIE
  4. Izmjene i dopune Pravilnika o stegovnoj odgovornosti i stegovnom postupku – prijedlog
  5. Izmjene i dopune Pravilnika o uvjetima i postupku za privremeno ili povremeno pružanje usluga te priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija HKIE - prijedlog 
  6. Izvješće o radu Hrvatske komore inženjera elektrotehnike od 12.07. do 31.12.2018. godinu
  7. Izvješće o izvršenju Plana prihoda i rashoda Hrvatske komore inženjera elektrotehnike za 2018. godinu
  8. Izvješće Nadzornog odbora HKIE o nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem HKIE za 2018. godin
  9. Razno

Od ukupno 63 člana Skupštine sjednici je osobno ili po punomoći nazočilo 45 članova, jedan novoizabrani član, te predsjednik i članovi Nadzornog odbora Komore.

Skupština Komore je nakon utvrđivanja dnevnoga reda donijela Odluku o razrješenju člana Skupštine Marka Primožića i imenovanju člana Antonia Josipovića.

Na sjednici su jednoglasno usvojeni:  Zapisnik s 2. redovite Skupštine Komore održane 20.12.2018.; Izmjene i dopune Statuta HKIE; Izmjene i dopune Pravilnika o stegovnoj odgovornosti i stegovnom postupku; Izmjene i dopune Pravilnika o uvjetima i postupku za privremeno ili povremeno pružanje usluga te priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija HKIE; Izvješće o radu Hrvatske komore inženjera elektrotehnike od 12.7. do 31.12.2018. godine; Izvješće o izvršenju Plana prihoda i rashoda Hrvatske komore inženjera elektrotehnike za 2018. godinu; te Izvješće Nadzornog odbora HKIE o nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem HKIE za 2018. godinu.

Sve vijesti