Trajno stručno usavršavanje

Seminari - najava

Webinar - Projektiranje sustava besprekidnih napajanja (DC i UPS)

Poštovani članovi Hrvatske komore inženjera elektrotehnike,

u organizaciji Hrvatske komore inženjera elektrotehnike održat će se webinar na temu Projektiranje sustava besprekidnih napajanja (DC i UPS) u utorak, 14.06.2022. od 13,00 do 14,30 sati, a predavanje će održati g. dr.sc. Javor Škare, dipl.ing.el.

 

Predavanje je bez kotizacije, a sudionici ostvaruju pravo na 2 sata iz stručnog područja.

 

Prijave za seminar traju od 02.06.2022. od 11:00 sati do 14.06.2022. do 13:00 sati.

 

 

Tema predavanja:

Vitalni dijelovi, kao i sve komponente elektroenergetskih postrojenja koje trebaju osim u normalnom pogonu funkcionirati i u slučaju kvara ili poremećaja pogona elektroenergetskog sustava, trebaju imati kontinuirano i pouzdano napajanje električnom energijom u svim pogonskim režimima, a to omogućuju sustavi besprekidnih napajanja.

U prvom dijelu predavanja bit će opisani sustavi istosmjernog (DC) napajanja. Sustavi istosmjernog napajanja predstavljaju najpouzdaniji izvor električne energije u elektroenergetskim postrojenjima. Budući da se način prekidanja istosmjerne struje znatno razlikuje od prekidanja izmjenične struje, važno je da se prilikom projektiranja istosmjernih razvoda u elektroenergetskim postrojenjima vodi briga o njihovoj specifičnosti. Na predavanju će biti opisan pravilan odabir osnovnih komponenata istosmjernih sustava (baterija i ispravljača),  osnovni tipovi zaštitnih uređaja koji se susreću u sustavima istosmjernog napajanja elektroenergetskih postrojenja te načini postizanja selektivnosti zaštite.

U drugom dijelu predavanja bit će opisani sustavi izmjeničnog besprekidnog napajanja. Bit će predočena razlika između „industrijskih“ i „komercijalnih“ UPS-ova te opisan pravilan odabir osnovnih komponenti UPS sustava (UPS-ova, ispravljača, izmjenjivača i baterija), način proračuna struja kratkog spoja i postizanje selektivnosti zaštite u izmjeničnoj mreži napajanoj preko UPS-a.

 

 

Upute za prijavu sudjelovanja na webinaru:

Ukoliko se niste registrirali u sustav  na linku https://prijava.hkie.hr/  prvo morate kreirati korisnički račun, na e- mail adresu koja je upisana u formi stići će sigurnosni mail za potvrdu vaše registracije i nakon toga možete ostvariti prijavu za webinar putem online prijave na linku https://prijava.hkie.hr/.

Ukoliko ste već izvršili registraciju u sustav potrebno je samo ispuniti online prijavu na linku https://prijava.hkie.hr/. U navedenom terminu početka održavanja webinara na linku https://prijava.hkie.hr/ pratite webinar.

Sudjelovanje na webinaru i ostvarivanje prava na školske sate priznaje se svim sudionicima koji su webinar pokrenuli u navedenom terminu održavanja istoga.

Sve vijesti