Trajno stručno usavršavanje

Seminari - arhiva

Zagreb, 09.05.2019. Projektna rješenja upravljanja rizičnim situacijama sa adaptivnim evakuacijskim sistemima

Hrvatska komora inženjera elektrotehnike i Urmet organiziraju stručni seminar na temu:Projektna rješenja upravljanja rizičnim situacijama sa adaptivnim evakuacijskim sistemima

Predavanje će održati g. Robert Perčić,mag. ing.el.inf., g. Mitja Vončina, el., g. Nedjeljko Rukavina

Seminar će se održati u četvrtak, 09.05.2019 godine od 11:30 do15:00 sati.

Mjesto održavanja: poslovni toranj „Chromos“, dvorana Zagreb, Ulica grada Vukovara 271


Raspored događanja:

           11:00 - 11:30   Prijava sudionika

           11:30 - 12:30   Predavanje

           12:30 - 13:00   Pauza

           13:00 - 15:00   Predavanje 

           15:00                Domjenak

 

Raspored tema:


11:30-12:30

Pozdravni govor
g. Žarko Batič
Osnove sistema sigurnosne rasvjete
Predavač: g. Robert Perčić, mag. ing. el. inf.
Gdje i zašto upotrijebiti AES
Predavač: g. Robert Perčić, mag. ing. el. inf.
Adaptivni evakuacijski sistemi (AES)
Predavač: g. Robert Perčić, mag. ing. el. inf.
Tehničke karakteristike i praktični prikaz AES
Predavač: g. Mitja Vončina, elektrotehničar

 

12:30-13:00

Pauza uz osvježenje13:00-14:00

Domofonski i video domofonski sistemi u vezi sa sistemom kućne automatizacije
Predavač: g. Nedjeljko Rukavina
Sistem kućne automatizacije i integracija Wi-Fi modula u projekte
Predavač: g. Nedjeljko Rukavina
IP sistemi kontrole pristupa
Predavač: g. Nedjeljko Rukavina14:00-15:00

Praktični prikaz predstavljenih proizvoda i diskusija
Prikaz referentnih elemenata sa diskusijom
Zaključak i zakuska


Predavanje  je bez kotizacije, a sudionici ostvaruju pravo na 4 akademska sata  temeljne naobrazbe prema Pravilniku o stručnom usavršavanju osoba  elektrotehničke struke.

Prijave za seminar možete poslati do 08.05.2019. na e-mail:ssu@hkie.hr ili  fax: 01/5508-441. 

Obrazac prijave - Zagreb, 09.05.2019. -.doc
Cijela arhiva