Raspored predavanja i događanja na 11. Danima inženjera elektrotehnike

Sponzori 11. Dana inženjera elektrotehnike

Prijava sudjelovanja za 11. Dane inženjera elektrotehnike

Pokrovitelji 11. Dana inženjera elektrotehnike

Promocija tvrtki  i institucija na 11. Danima inženjera elektrotehnike

Prijava hotelskog smještaja

Poziv autorima za prijavu sažetka rada za 11. Dane inženjera elektrotehnike

Odbori 11. Dana inženjera elektrotehnike