Vijesti / Aktualnosti

Arhiva vijesti 2019.

Zbor Područnog odbora Zagreb, 21.05.2019.

Zbor  Područnog odbora Zagreb za područje Grada Zagreba, Zagrebačke i Sisačko  moslavačke županije održat će se u utorak, 21.05.2019. u 11:00 sati u  Poslovnom tornju „Chromos“, dvorana „Zagreb“,  Ulica grada Vukovara 271.

U sklopu Zbora održat će se sljedeća predavanja:

Voditelj  projekta – osnove upravljanja projektima prema međunarodno priznatim  certifikatima – predavač Sandra Lederhas, dipl.ing.el.

Katodna zaštita – niskonaponski elektrotehnički sustav - predavač Stjepana Pavliša, ing.el.

 

Raspored predavanja i događanja:

11:00 - 11:45  Zbor PO Zagreb

11:45 - 12:00  Prijava sudionika za stručna predavanja

12:00  - 13:30  Voditelj projekta – osnove upravljanja projektima prema  međunarodno priznatim certifikatima – predavač Sandra Lederhas,  dipl.ing.el.

13.30 - 13:45  Pauza

13:45 - 15:15 Katodna zaštita – niskonaponski elektrotehnički sustav - predavač Stjepan Pavliša, ing.el.

15:15              Domjenak


Predavanje  je bez kotizacije, a sudionici ostvaruju pravo na 4 akademska sata  temeljne naobrazbe prema Pravilniku o stručnom usavršavanju osoba  elektrotehničke struke.

Prijave za seminar možete poslati do17.05.2019. na e-mail:ssu@hkie.hr ili  fax: 01/5508-441. 

Molim Vas potvrdite dolazak na  Zbor PO Zagreb na mail:ssu@hkie.hr

21.05.2019. ZAGREB.doc poziv-Zbor PO Zagreb 21.05.2019..doc
Sve vijesti