Vijesti / Aktualnosti

Arhiva vijesti 2018.

Zbor Područnog odbora Rijeka, 26.10.2018.

Vijeće Područnog odbora Rijeka organizira Zbor PO Rijeka za područje Primorsko – goranske, Istarske, Ličko – senjske i Karlovačke županije

koji će se održati u petak, 26.10.2018 g. u 13:00 sati u Društvu arhitekata Rijeka, Dežmanova 2A, Rijeka.

Dnevni red Zbora PO Rijeka:

1. Izbori za članove Vijeća područnog odbora Rijeka

2. Razno

ZBOR PO RIJEKA

Sve vijesti