Vijesti / Aktualnosti

Arhiva vijesti 2019.

Zbor Područnog odbora Osijek, 06.12.2019.

Vijeće Područnog odbora  Osijek organizira Zbor PO Osijek za područje Osječko – baranjske,  Vukovarsko – srijemske, Virovitičko – podravske, Požeško – slavonske i  Brodsko – posavske županije koji će se održati u petak, 06.12.2019. g. u 10:00 sati u prostoru Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija ( dvorana K2-1), Cara Hadrijana 10B, Osijek.


U sklopu Zbora održat će se sljedeća predavanja:

Voditelj projekta – osnove  upravljanja projektima prema međunarodno priznatim certifikatima –  predavač Sandra Lederhas, dipl.ing.el. 

Katodna zaštita – niskonaponski elektrotehnički sustav - predavač Stjepana Pavliša, ing.el. 

 

Raspored predavanja i događanja:

10:00 - 10:45   Zbor PO Osijek

10:45 - 11:00   Prijava sudionika za stručna predavanja

11:00  - 12:30  Voditelj projekta – osnove upravljanja projektima prema  međunarodno priznatim certifikatima – predavač Sandra Lederhas,  dipl.ing.el.

12.30 - 12:45   Pauza

12:45 - 14:15   Katodna zaštita – niskonaponski elektrotehnički sustav - predavač Stjepan Pavliša, ing.el.

14:15                Domjenak

 

 

Predavanje  je bez kotizacije, a sudionici ostvaruju pravo na 4 akademska sata  temeljne naobrazbe prema Pravilniku o stručnom usavršavanju osoba  elektrotehničke struke.

Prijave za seminar možete poslati do 04.12.2019. na e-mail: ssu@hkie.hr ili  fax: 01/5508-441. 

 

Molim Vas potvrdite dolazak na  Zbor PO Osijek na mail: ssu@hkie.hr

 

U  periodu od 10:00 do14:00 sati ispred dvorane u kojoj se održavaju  stručna predavanja omogućeno je predavanje Zahtjeva za izdavanje  korporativne komorske kartice za digitalno potpisivanje dokumenata u sustavu  e-dozvola.

 

Da bi Vam mogli izraditi korporativnu karticu za digitalno potpisivanje dokumenata potrebno je ispuniti obrazac Zahtjeva koji je u prilogu. Ispunjavaju se samo osobni podaci uz vlastoručni potpis na dnu obrasca. Rubrika koja vrsta certifikata je potrebna već je ispunjena.

Ispunjeni zahtjev zajedno s kopijom osobne iskaznice treba osobno uručiti ovlaštenim osobama, djelatnicima AKD.

Korporativne kartice  izrađuju se za sve ovlaštene inženjere elektrotehnike koji imaju aktivni  status u Komori, te svaka kartica u sebi sadrži kontaktni čip,  identifikacijski i potpisni certifikat, te podatke da je osoba član Hrvatske komore inženjera elektrotehnike.

06.12.2019. OSIJEK - prijava.doc Zahtjev za izdavanje certifikata.doc ZBOR PO OSIJEK 06.12.2019_.doc
Sve vijesti