Vijesti / Aktualnosti

Aktualne vijesti 2024.

seminar u Varaždinu 18.06.2024 - „Projektiranje javne rasvjete u skladu s novim zakonima i pravilnicima“ i „Uloga projektanata u prijavama na EU Fondove“

Poštovani članovi Hrvatske komore inženjera elektrotehnike,

u organizaciji Hrvatske komore inženjera elektrotehnike i tvrtke Detas d.o.o. u utorak, 18.06.2024. u Varaždinu, od 11:00 do 13,00 sati, u prostorijama HGK ŽK Varaždin, Petra Preradovića 17.

  

Više o seminaru:

 

„Projektiranje javne rasvjete u skladu s novim zakonima i pravilnicima“,

Predavač: Bojan Fišer, mag.ing.el. 

„Uloga projektanata u prijavama na EU Fondove“

Predavač:  Zvonimir Miler spec.bacc.oec.

 

Raspored događanja:

10:30 - 11:00 Prijava sudionika

11:00-12:30  Projektiranje javne rasvjete u skladu s novim zakonima i pravilnicima

12:30-14:00 Zakuska (catering)

 

Predavanje je bez kotizacije, a sudionici ostvaruju pravo na 1 sat iz stručnog područja i 1 sat iz područja tehničke regulative.

Prijave traju do 18.06.2024. do 10:00 sati, a prijaviti se možete na linku   https://prijava.hkie.hr/.

 

Ukoliko se prijavite za seminar, a nećete biti u mogućnosti prisustvovati molim Vas da svoju prijavu otkažete putem e-maila: ssu@hkie.hr

Sve vijesti