Vijesti / Aktualnosti

Arhiva vijesti 2023.

Provjera stanja ostvarenih školskih sati iz stručnog usavršavanja

Poštovani članovi Hrvatske komore inženjera elektrotehnike,

 

dana 31.12.2022. završava ciklus dvogodišnjeg razdoblja obveznog stručnoga usavršavanja, a koje je započelo s 01.01.2021. za sve obveznike koji su položili stručni ispit zaključno s 31.12.2020. godine.

Stoga, molimo da provjerite postojeće stanje ostvarenih školskih sati iz edukacije uvidom u službenu internetsku stranicu Hrvatske komore inženjera elektrotehnike pod Moj HKIE ili pod stručno usavršavanje Hrvatska komora inženjera elektrotehnike (hkie.hr).

 

U slučaju da imate potvrde o stručnom usavršavanju od drugih organizatora koji su nosioci suglasnosti stručnog usavršavanja iste dostavite putem emaila ssu@hkie.hr.

U navedenome dvogodišnjem razdoblju obveznici stručnoga usavršavanja, članovi Komore, dužni su ostvariti najmanje dvadeset školskih sati edukacije, od čega se deset školskih sati odnosi na poznavanje tehničke regulative, a deset na stručno područje.

 

Kako bi svi članovi Hrvatske komore inženjera elektrotehnike mogli ostvariti deset školskih sati iz poznavanje tehničke regulative i deset školskih sati iz stručnog područja, svim članovima Komore u narednom periodu bit će omogućen pristup većem broju webinara, a sve u cilju ispunjenja zakonskih obveza i odredbi propisanih Pravilnikom o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine, broj 55/20).

 

Napominjemo svim članovima Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, posebno članovima Komore koji do sada nisu ispunili zakonsku obvezu, da redovito prate svu pristiglu elektroničku poštu koja je vezana za stručna usavršavanja kao i sadržaje koji se objavljuju na službenoj internetskoj stranici Komore.

 

Napomena: Na temelju odredbi Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine, 78/15, 114/18, 110/19) neispunjavanje obveze stručnog usavršavanja člana Komore za prethodno razdoblje smatra se lakšom povredom i kažnjava najstrožom stegovnom mjerom za lakše povrede.

 

Za sve dodatna pitanja slobodno se obratite Tajništvu Hrvatske komore inženjera elektrotehnike.

Sve vijesti