Trajno stručno usavršavanje

Seminari - najava

Seminar - Programski alati za pomoć pri projektiranju u elektroenergetici i industrijskoj automatizaciji

Poštovani članovi Hrvatske komore inženjera elektrotehnike,

u organizaciji Hrvatske komore inženjera elektrotehnike i Schneider Electric d.o.o. održat će se seminar namijenjen isključivo projektantima elektrotehničkih sustava na temu Programski alati za pomoć pri projektiranju u elektroenergetici i industrijskoj automatizaciji u petak, 02.06.2023. u Zagrebu od 11,00 do 14,00 sati, a predavanje će održati gđa Ivana Nedić, mag.ing.el., Krunoslav Sever, mag.ing.el.techn.inf i g. Hrvoje Čunko, dipl.ing.el.

 

Mjesto održavanja: Zagrebtower, dvorana Kaktus (5.kat), Radnička cesta 80, Zagreb

Predavanje je bez kotizacije, a sudionici ostvaruju pravo na 4 sata iz stručnog područja.

 

Prijave za seminar traju od 24.05.2023. od 10:00 sati do popunjenosti kapaciteta dvorane od 65 sudionika. Ukoliko se prijavite, a nećete biti u mogućnosti prisustvovati seminaru molim Vas da putem e-maila ssu@hkie.hr otkažete svoju prijavu do četvrtka, 01.06.2023. do 12:00 sati.

 

Raspored događanja:

 


  • 10:30 - 11:00   Prijava sudionika
  • 11:00 - 14:00   Predavanje
  • 14:00 - 15:00   Ručak za sudionike

  

Tema seminara:

Predavanjem će biti obuhvaćeni freeware, shareware i licenčni programski paketi namijenjeni elektro-projektantima. Krećući od podloge s tlocrtom objekta s priloženim teretima kao ulaznim podatkom proći ćemo niz različitih programskih alat koji služe kao pripomoć u projektiranju.  Alati koji će biti predstavljeni na gore navedenom primjeru:

 

 • EcoStruxture Power Design - programski alat za proračun el. mreža,
 • EcoStruxture Power Build - programski alat za crtanje i konfiguriranje NN energetskih ormara,
 • CanBrass, CanCAD - programski alat za crtanje i konfiguraciju Canalis sabirničkog oklopljenog razvoda u 3D Acad okruženju,
 • Revit BimBusway, programski alat za crtanje i konfiguraciju Canalis sabirničkog oklopljenog razvoda u 3D BIM Revit okruženju,
 • ProClima – programski alat za konfiguraciju rješenja hlađenje/grijanja el. ormara,
 • Caneco ONE  - programski alat za proračun SN i NN el. mreža,  simultano crtanje shema te iscrtavanje u Revit alatu,
 • EcoStruxture Plant – programski alat za konfiguraciju i crtanje topologije mreže industrijske automatizacije,
 • Motor Managment tool  -  programski alat za analizu napajanja i zaštitu motora, 
 • SEE Electrical – programski alat za izradu električnih shema,
 • Prikaz baza Schneider Electric BIM familija opreme, SE digital rules konfigurator Spacial ponude, različiti Schneider Electric web konfiguratori sklopne opreme,
 • Izrada specifikacija s procjenom troška u XLS alatu.

 

 

Upute za prijavu sudjelovanja na seminaru:

Ukoliko se niste registrirali u sustav  na linku https://prijava.hkie.hr/  prvo morate kreirati korisnički račun, na e- mail adresu koja je upisana u formi stići će sigurnosni mail za potvrdu vaše registracije i nakon toga možete ostvariti prijavu za seminar putem online prijave na linku https://prijava.hkie.hr/.

Ukoliko ste već izvršili registraciju u sustav potrebno je samo ispuniti online prijavu na linku https://prijava.hkie.hr/.

 

Sve vijesti