Pozivaju  se autori radova da prijave sažetke referata za 13. Dane inženjera  elektrotehnike koji će se održati od 30.09.2021. do 02.10.2021. god. u  hotelu „Olympia“ u Vodicama.

 

Stručni  odbor 13. Dana inženjera elektrotehnike prema dostavljenim sažecima  radova vrši odabir radova, a nakon pregleda dostavljenih dovršenih  radova Stručni odbor odlučit će o konačnom  prihvaćanju radova i načinu njihove prezentacije.

Svi  prihvaćeni radovi bit će objavljeni u Zborniku radova i prezentirani na  13. Danima inženjera elektrotehnike kroz stručno predavanje ili poster  sekciju s terminom prezentacije rada za  sudionike.


VAŽNI DATUMI

Dostava prijave referata sa sažetkom

06.04.2021.

Obavijest o prihvaćanju referata

26.04.2021.

Rok za dostavu cijelog rada

14.06.2020.NATJEČAJ 13. DIE- TEMATSKE CJ..docx


PRIJAVA SAŽETKA REFERATA 13.DIE.docx