Organizacija 13. Dana inženjera elektrotehnike

Poziv autorima za prijavu sažetka rada za 13. Dane inženjera elektrotehnike

Promocija tvrtki i institucija na 13. Danima inženjera elektrotehnike

Pokrovitelji, sponzori i izlagači na 13. Danima inženjera elektrotehnike