Vijesti / Aktualnosti

Aktualne vijesti 2023.

VII DANI ELEKTRO INŽENJERA IKCG-poziv za prijavu sažetaka

Strukovna komora elektro inženjera Inženjerske komore Crne Gore, u drugoj polovini listopada 2023.godine,

organizira stručni skup pod nazivom VII DANI ELEKTRO INŽENJERA IKCG te upućuju poziv svim članicama i članovima HKIE, koji su zainteresirani da se pojave u ulozi autora rada, da pošalju prijavu sa nazivom, temom i kratkim sažetkom rada.

Više detalja vezano za prijave radova mogu se naći na sledećoj internet stranici:

http://www.ingkomora.me/ikcg_mne/public/index.php/index/artikli?id=4417

POZIV-dopis.pdf
Sve vijesti