Vijesti / Aktualnosti

Arhiva vijesti 2020.

VAŽNA OBAVIJEST ZA VODITELJE GRAĐENJA I VODITELJE RADOVA

Poštovane kolegice i kolege, ovlašteni voditelji građenja/ovlašteni voditelji radova,

na temelju članka 2. stavka 3. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine, broj 78/15, 114/18 i 110/2019), inženjeri gradilišta i voditelji radova slobodno odlučuju o svojem pristupanju članstvu Komore i istupu iz članstva Komore.

Komora u skladu s Zakonom ustrojava nove imenike: Imenik inženjera gradilišta i Imenik voditelja radova.

Pozivamo Vas da podnesete Zahtjev za upis u Imenik inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova u zakonski predviđenom roku do 21. veljače 2020., te nastavkom članstva u Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike iskažete zajedništvo s ciljem zaštitite osobnog digniteta i digniteta struke.

U slučaju da do 21. veljače 2020. godine ne podnesete zahtjev za upis u novi Imenik, rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih voditelja građenja, odnosno Imenik ovlaštenih voditelja radova ukinut će se po službenoj dužnosti na temelju članka 41. stavka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine 110/2019).

Zahtjev za upis u Imenik inženjera gradilišta, odnosno Imenik voditelja radova nalazi se na dnu ove obavijesti.

NAPOMENA:  priloženi obrasci se odnose SAMO na članove koji su već UPISANI u  Imenik ovlaštenih  voditelja građenja ili Imenik ovlaštenih voditelja  radova.

Nadamo se da ćete prepoznati svoj profesionalni i poslovni interes za ostankom u članstvu Komore, obzirom da svi sudionici u gradnji trebaju biti čvrsto povezani, jer bez zajedničkog djelovanja projektanata, nadzornih inženjera, inženjera gradilišta i voditelja radova nije moguće zamisliti realizaciju bilo kojeg graditeljskog pothvata, a potvrdom o članstvu u Komori jednostavnije dokazujete kompetencije za obavljanje stručnih poslova.

Navodimo Vam najvažnije prednosti i prava koje ostvarujete s članstvom u Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike: 

 1. polica osiguranje od profesionalne odgovornosti, i ostale pogodnosti pri osiguravajućem društvu
 2. korištenje pečata, iskaznice i poslovne kartice s potpisnim i identifikacijskim certifikatom
 3. korištenje Hrvatskog repozitorija norma bez naknada
 4. sudjelovanje na svim oblicima stručnog usavršavanja bez naknade
 5. vođenje evidencije stručnoga usavršavanja bez naknade
 6. korištenje pravnih i stručnih savjeta Komore
 7. izborno pravo (pravo birati i biti biran u tijela Komore)
 8. sudjelovanje u radu tijela i radnih tijela Komore
 9. imenovanje u radna tijela i tijela Komore
 10. predlaganje i razmatranje pitanja iz područja elektrotehničke struke
 11. korištenje usluge Centra za mirenje pri Komori, i dr.

Nastavno na navedeno:

 1. Najavljujemo da će podnošenje zahtjeva za upis u Imenik inženjera gradilišta, odnosno Imenik voditelja radova biti omogućeno u zakonskom roku do 21. veljače 2020. godine.
 2. Svi ovlašteni voditelji građenja i ovlašteni voditelji radova koji su upisani u Imenike pri podnošenju Zahtjeva za upis u Imenik inženjera gradilišta, odnosno Imenik voditelja radova neće prilagati nikakvu dokumentaciju i bit će oslobođeni troškova upisa. Obveza je samo plaćanje upravnih pristojbi u iznosu od 70,00 kuna koje se mogu uplatiti i direktno u državni proračun i dostaviti uz Zahtjev putem emaila.
 3. Godišnja članarina je 1.920,00 kuna, bez obzira na broj imenika u koji ste upisani.

Pozivamo Vas da i nadalje zajedničkim naporima, objedinjujući sve segmente inženjerske struke u graditeljstvu u jednoj organizaciji – Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike, nastavimo zastupati interese svih članova Komore.

Srdačno Vas pozdravljamo, te pozivamo da se za potrebna dodatna pojašnjenja slobodno obratite u Tajništvo Komore.

Predsjednik Hrvatske komore inženjera elektrotehnike

Živko Radović, dipl.ing.el.

Mišljenje MGIPU – čl.41.st.3. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju.pdf Zahtjev-upis_imenik_EVR-prelazni_period.pdf Zahtjev-upis_imenik_EIG-prelazni_period.pdf
Sve vijesti