Vijesti / Aktualnosti

Aktualne vijesti 2021.

Pravilnik o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje - NN 55/20


Poštovani,


Pravilnik o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje objavljen je u Narodnim novinama br. 55/2020 od 8. svibnja 2020.


Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_05_55_1100.html  

Sve vijesti