Vijesti / Aktualnosti

Aktualne vijesti 2021.

POZIV NA PRIJAVU ŠTETE NA PRIVATNOJ GRAĐEVINI USLIJED RAZORNOGA POTRESA

Poštovani članovi Hrvatske komore inženjera elektrotehnike,

 

Upravni odbor Hrvatske Komore inženjera elektrotehnike donio je odluku o donaciji financijskih sredstava u akciji “Pomoć za obnovu nakon potresa”, temeljem koje je uplaćeno 100.000,00 kuna u Državni proračun Republike Hrvatske. Odluka

 

Također, Upravni odbor Hrvatske Komore inženjera elektrotehnike donio je odluku kojom će se donirati određena financijska sredstva članovima Hrvatske Komore inženjera elektrotehnike čije je prebivalište na području Grada Zagreba i sljedećih županija: Sisačko-moslavačke,  Zagrebačke, Karlovačke i Krapinsko – zagorske, koji su pretrpjeli izravnu štetu na privatnoj stambenoj ili poslovnoj građevini u kojoj obavljaju poslove iz djelokruga članova Hrvatske komore inženjera elektrotehnike (sjedište ureda ovlaštenih inženjera, odnosno tvrtke čiji je vlasnik).

 

Stoga pozivamo sve članove Komore iz Grada Zagreba i navedenih županija, koji su pretrpjeli štetu na privatnoj imovini uslijed potresa, da popune  upitnik s prijavom štete Popunjavanjem upitnika podaci će se obraditi pri Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike te napraviti kategorizacija, kojom će se transparentno moći odrediti način i vrsta donacije za članove Komore.

 

Navedeni upitnik i dokumentaciju molimo dostaviti što prije, a najkasnije do 10.02.2021. kako bi se pomoć mogla dobiti u realnom vremenu. Napominjemo članovima Komore da provjere sa svojim osiguravajućim kućama (ako su imali osiguranje nekretnine) da li primitak pomoći od strane Komore ugrožava dobitak od strane osiguravajuće kuće.

 

Niže u tekstu se nalazi upitnik, koji se popunjen s popratnom dokumentacijom, treba proslijediti na službeni e-mail Komore: administrator@hkie.hr ili info@hkie.hr ili elektroinzenjeri@hkie.hr.

 

Za sve dodatne informacije možete se javiti u Tajništvo Komore, glavnoj tajnici Ameli Čizmar putem telefona 01/5508 445 ili na email amela.cizmar@hkie.hr.

 

 

UPITNIK O ŠTETI POTRESA 

 

 

S nadom da će se nastala šteta što prije sanirati te da se ovakva razaranja više neće ponoviti, želim vam svima skupa svekoliki boljitak u privatnom i poslovnom životu.

 

S poštovanjem,

 

Živko Radović, dipl.ing.el.
Predsjednik Hrvatske komore inženjera elektrotehnike


upitnik-steta.docx Odluka donacija.pdf
Sve vijesti