Vijesti / Aktualnosti

Aktualne vijesti 2018.

Novi provedbeni propisi u distribucijskom sustavu, Zagreb, 05.04.2018.

HO CIRED i Hrvatska komora inženjera elektrotehnike u četvrtak, 05. travnja 2018. g. organiziraju seminar "Novi provedbeni propisi u distribucijskom sustavu".
Seminar će se održati u Velikoj dvorani HEP d.d., Ulica grada Vukovara 37/VII od 09,00 do 17,00 sati. Sudionici ostvaruju pravo na 8 akademskih sati.

Prijavnica HKIE Poziv na seminar Prijavnica HO-CIRED
Sve vijesti