Vijesti / Aktualnosti

Arhiva vijesti 2022.

In Memoriam BRANIMIR GALI, dipl.ing.el. (1948. - 2022.)

Glavna slika galerije

U petak 15. srpnja 2022. u 74. godini života preminuo je naš uvaženi i dragi kolega Branimir Gali, dipl.ing.el. 

Branimir Gali, dipl.ing.el. je rođen dana 10. listopada 1948. u Cerni, a  osnovnu i srednju školu pohađao je i završio u Vinkovcima. 

Na  Elektrotehnički fakultet u Zagrebu upisao se 1968., gdje je i  diplomirao 1972. godine na smjeru elektrostrojarstva i automatizacije te  stekao stručni naziv diplomirani inženjer elektrotehnike. 

Po završetku studija kraće vrijeme radio je u Končaru Zagreb te kao profesor u Tehničkoj školi. 

Od  1976. godine pa sve do umirovljenja 2013. radio je u Hrvatskoj  elektroprivredi Elektro Vinkovci, na radnom mjestu rukovodioca tehničke  službe i voditelja odjela za održavanje. 

Za vrijeme Domovinskog  rata bio je u Vinkovcima na svom radnom mjestu te je u ratnim uvjetima  osiguravao neprekidno napajanje električnom energijom područje  Vukovarsko-srijemske županije i područje Orašja, a nakon mirnog ulaska u  okupirana područja Podunavlja bio je na čelu tima za uspostavu  energetskog sustava i ponovo spajanje s Hrvatskom. 

Za  svoj doprinos u vrijeme Domovinskog rata, Predsjednik Republike dr.  Franje Tuđman odlikovao ga je „SPOMENICOM DOMOVINSKOG RATA“. 

Branimir  Gali, dipl.ing.el. je aktivno sudjelovao u društvenom životu Vinkovaca  kao član Gradskog poglavarstva Vinkovci punih osam godina te deset  godina kao član Središnjeg odbora Udruge hrvatskih veterana domovinskog  rata u Vukovarsko-srijemskoj županiji. 

Za obnašanje i  aktivno sudjelovanje u radu gradskog poglavarstva i za doprinos razvoja  sporta u gradu Vinkovcima primio je niz priznanja i zahvalnica, a  posebno se ističe ZLATNA PLAKETA „GRB GRADA VINKOVACA“ kao i nagrada za  životno djelo „NOVOSTI“. 

Također tijekom svog aktivnoga  rada u Hrvatskoj elektroprivredi Elektro Vinkovci primio je brojne  nagrade i priznanja za svoje djelovanje unutar tvrtke i izvan nje. 

Pored  rukovodećih mjesta radio je na projektiranju dalekovoda i trafostanica  10 kV te vodio investicije i vršio nadzor na izgradnji dalekovoda 35 kV i  trafostanica 35/10(20) kV.  

Prije Domovinskog rata radio je  velikom projektu Hrvatske Elektroprivrede „Uvođenje tehnologije rada pod  naponom na niskom i srednjem naponu“, gdje je bio predsjednik komisije  za rad pod naponom i voditelj cijelog projekta te je organizirao prvu  zamjenu izolatora na 10 kV dalekovodu pod naponom, na području bivše  Jugoslavije. 

Jedan je od osnivača Centra za obuku kadrova za rad pod naponom. 

Branimir  Gali, dipl.ing.el. bio je član prvog saziva Upravnog odbora koji je  formirao i udario temelje Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u  graditeljstvu te je po osnivanju Hrvatske komore inženjera  elektrotehnike nastavio s aktivnim radom kao član Upravnog odbora, član  Skupštine te na kraju kao predsjednik Nadzornog odbora Hrvatske komore  inženjera elektrotehnike. Također bio je i predsjednik Povjerenstva za  financije pri Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu i  Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike. 

Upravo zbog  svog nesebičnog i predanog rada tijekom osnivanja Hrvatske komore  arhitekata i inženjera u graditeljstvu, a nakon toga zbog posebnog  zalaganje za dobrobit Hrvatske komore inženjera elektrotehnike proglašen  je počasnim članom.  

Povelja „POČASNOG ČLANA HRVATSKE  KOMORE INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE“  svečano mu je dodijeljena 2019. godine  na Skupštini Hrvatske komore inženjera elektrotehnike. 

Hvala mu na njegovom doprinosu u struci i radu u Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike. 

Neka mu je vječna hvala i slava.

Sve vijesti