Vijesti / Aktualnosti

Aktualne vijesti 2022.

Edukacijski materijal za eGrađevinski dnevnik

Poštovani članovi Hrvatske komore inženjera elektrotehnike,

dana 1. siječnja 2022. godine stupio je na snagu Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (Narodne novine, br. 131/2021).

U skladu s prijelaznim odredbama Pravilnik se primjenjuje na građenje koje je započelo do 30. lipnja 2022., a obvezna primjena istog, a time i vođenje e-Građevinskog dnevnika je od 1. srpnja 2022. godine.

U skladu s odredbama toga Pravilnika građevinski dnevnik se vodi kao elektronički zapis u programu eGrađevinski dnevnik.


Stručno usavršavanje na temu eGrađevinskog dnevnika bit će provedeno u svibnju 2022. kroz područne odbore Komore.

Termini održavanja stručnoga usavršavanja bit će Vam pravovremeno poslani na znanje putem emaila i službene web stranice Hrvatske komore inženjera elektrotehnike.


Za bolje razumijevanje sustava prilažemo sljedeće edukacijske materijale:

 

1 PDF eGD MN OSNOVE.pdf 2 PDF eGD MN uređivanje dnevnika v 13.pdf 3 PDF eGD MN listovi v 15.pdf 4 PDF eGD MN novi dio dn novi izvođač v 14.pdf
Sve vijesti