Trajno stručno usavršavanje

Seminari - najava

Webinar - Projektiranje sustava evakuacijskog razglasa (EVAC)

Pozivamo vas na besplatni webinar Projektiranje sustava evakuacijskog razglasa (EVAC) koji će se održati 25.2.2021. od 12:30 do 15:30 sati u organizaciji Alarm automatike d.o.o.

Organizacija webinara je potaknuta sve većim interesom investitora koji implementacijom EVAC-a žele povećati sigurnost ljudi i uskladiti safety standarde sa onima koji su uobičajeni u EU. Riječ je o objektima kojima se kreće velik broj ljudi i u kojima se obavljaju različite gospodarske djelatnosti – hotelima, javnim objektima, trgovačkim centrima, bolnicama, školama ili poslovnim zgradama.  

Sudionici ostvaruju pravo na 3 školska sata iz stručnog područja i 1 iz tehničke regulative prema Pravilniku o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje (NN 55/2020).

Više informacija i prijava!

Sve vijesti