Forum

Zakoni i tehnički propisi

Stranica: 1 Na kraj Reply
Autor Tema: Nacrt ZAKONA O OBNOVI ZGRADA OŠTEČENIH POTRESOM NA PODTRUČJU ZAGREBA I OKOLICE 1603 pregleda

  janko.artukovic13
  janko.artukovic13

  Gledam Nacrt zakona pa ne vjerujem sam sebi. Instalatera nema nigdje!!!! Da li je netko iz naše Komore uključen u ovaj nacrt zakona???

  Jedino se u tumačenju nazivlja za pojam "projektno rješenje" spominje druga struka:

  "projektno rješenje sadrži tekstualni dio i grafičke prikaze nužne za obnovu, odnosno izgradnju zgrade, kao i odgovarajuće priloge pojedinih struka "

  Temeljni zahtjevi za građevinu su:

  1. mehanička otpornost i stabilnost
  2. sigurnost u slučaju požara
  3. higijena, zdravlje i okoliš
  4. sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe
  5. zaštita od buke
  6. gospodarenje energijom i očuvanje topline
  7. održiva uporaba prirodnih izvora.

  Dakle nije samo MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST (iako je vrlo važna).

  Po ovom zakonu cjelokupne poslove obavljaju stručnjaci građevinske ili arhitektonske struke!!! Tko i kako vodi računa o ostalim temeljnim zahtjevima za građevine???

  U potresima uz građevinska oštećenja dolazi i do oštećenja instalacija u zgradama. Uz oštećenja u funkcionalnom smislu, oštećenja mogu predstavljati veliku opasnost za sigurnost ljudi i imovine. Plinske instalacije: U slučaju oštećenja u građevini potrebno je ZATVORITI plin, tek nakon ispitivanja ispravnosti instalacija se plin može putiti po ovlaštenoj instituciji odnosno pravnoj/fizičkoj osobi uz ZAPISNIK o pregledu i ispitivanju u potvrdu o ispravnosti. Neprovjeravanje može prouzročiti da oštećena instalacija propušta pa uguši ljude, uzrokuje požar ili eksploziju.

  Dimnjaci:
  Na zgradama na kojima je srušen dimnjak ne smije se koristiti niti plin, niti kruta goriva niti bilo kakvo izgaranje koje produkte gorenja ispušta u oštećeni dimnjak. U prozivnom iz dimnjaka plinovi mogu ugušiti stanare, može doći do požara u dimnjacima ili okolnim dijelovima građevine.

  Električne instalacije i instalacije sigurnosnih sustava: Mehanička naprezanja u konstruktivnim elementima zgrada prilikom požara utječu i na pouzdanost električne instalacije i sigurnosnih sustava, Naroćito je nužno u svim zgradama koje su pretrpjela mehanička oštećenja, PRIJE daljnjeg korištenja napraviti pregled i ispitivanja električnih instalacija i provjeru ispravnosti sigurnosnih sustava (dojava požara, odimljavanja, protupožarne zaklopke, evakuacijske putove, panik rasvjetu....) Zašto? U mehaničkim naprezanjima olabave spojevi vodiča i nakon toga poraste prelazni otpor. Prividno imamo osjećaj da instalacija ispravno radi, a na oslabljenim spojnim mjestima raste temperatura i može izazvati požar. Neispravne električne instalacije su vodeći uzročnik požara. S druge strane postoji zakonska obveza pregleda i ispitivanja električnih instalacija nakon izvanrednih događaja poput potresa. Ne provođenje ovih preventivnih mjera može dovesti u pogibelj ljude i imovinu bilo od električnog udara ili požara

  elektro1134
  elektro1134

  Potpuno se slažem s navedenim. Neaktivni smo kao i uvijek.


Postavi odgovor na temu:

Ne možete uređivati postove ili postavljati nove postove na ovu temu: Morate biti ulogirani za korištenje foruma.