Forum

Zakoni i tehnički propisi

Stranica: 1 Na kraj Reply
Autor Tema: HEP i POSEBNI UVJETI 5274 pregleda

  tjakasa1159
  tjakasa1159

  Izašli su novi Uvjeti priključenja na mrežu gdje HEP više ne izdaje PEES već prvo traži od Investitora plaćanje elaborata i onda tek izdaje EES . Ima li itko iskustva kako da se dobiju posebni uvjeti potrebni za ishođenje građ. dozvole a da investitior ne mora platiti izradu elaborata u ovoj fazi. Ovo nam sve dodatno koći ionako težak proces dobivanja dozvole.

  janko.artukovic13
  janko.artukovic13

  Proučiti: UREDBA O IZDAVANJU ENERGETSKIH SUGLASNOSTI I UTVRĐIVANJU UVJETA I ROKOVA PRIKLJUČENJA NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU imaju prezentacije na CIRED

  tjakasa1159
  tjakasa1159

  Da , proučena je uredba u kojoj stoji obveza izrade EOTRP-a koji mora platiti investitor. U principu nas kao projektante najčešćih građevina stambeno poslovne namjene ne interesira njihovo stanje mreže već je naš zadatak el.inst. do mjesta predaje električne energije na granici parcele. Prema Zakonu o gradnji oni kao javno pravno tijelo moraju dati posebne uvjete a ne i vršiti neke elaborate i za to još tražiti naknadu. Ovo je moje mišljenje i mislim da se ovom Uredbom uvelike zakoćio proces izdavanja građevinske dozvole.

  ivan.durdevic174
  ivan.durdevic174

  izgleda da ja nisam sve dobro shvatio budući da na HEP-ovim stranicama i dalje ima zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta ( obrazac PM-1.6. ). Ostalo je samo da se ne izdaje PEES nego direktno EES.

  tatjana.bacan1737
  tatjana.bacan1737

  ivan.durdevic174 said:

  izgleda da ja nisam sve dobro shvatio budući da na HEP-ovim stranicama i dalje ima zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta ( obrazac PM-1.6. ). Ostalo je samo da se ne izdaje PEES nego direktno EES.

  Pozdrav, Taj obrazac (PM-1.6.) je za izdavanje posebnih uvjeta u slučaju kada se ide na lokacijsku ili kada se traže uvjeti bez priključenja. Za sve ostalo se ispunjava Obrazac PM-1.2.1.Zahtejv za izdavanje EES (osim ako ja nisam nešto dobro shvatila :)

  elmar179
  elmar179

  Obveza izrade EOTRP-a postoji za složeni priključak (>500 kW). Treba pogledati uvjete jednostavnog priključka (čl.7 i 8), te Prilog 2, slike 1,2,3 i 4.

  tatjana.bacan1737
  tatjana.bacan1737

  Obveza izrade EOTRP-a može biti i za manje snage, ako ne postoje tehnički uvjeti za priključenje (npr. ne postoji TS, ali je u prostornom planu ili slično). U svakom slučaju, trošak naknade za priključenje biti će umanjen za trošak izrade EOTRP-a (obrazac PM-2.2.1: http://www.hep.hr/ods/UserDocsImages/dokumenti/Obrasci/Pristup_mrezi/PM_2.2.1._Ugovor_o_prikljucenju_kupci_jedinicna_cijena.pdf).


Postavi odgovor na temu:

Ne možete uređivati postove ili postavljati nove postove na ovu temu: Morate biti ulogirani za korištenje foruma.