Poziv autorima za prijavu sažetka rada za 15. Dane inženjera elektrotehnike

Pozivaju se autori radova da prijave sažetke referata za 15. Dane inženjera elektrotehnike koji će se održati od 05.10.2023. do 07.10.2023. god. u hotelu „Bluesun Elaphusa“ u Bolu na Braču.

 

Stručni odbor 15. Dana inženjera elektrotehnike prema dostavljenim sažecima vrši odabir radova, a nakon pregleda dostavljenih dovršenih radova Stručni odbor odlučit će o konačnom prihvaćanju radova i načinu njihove prezentacije.

Svi prihvaćeni radovi objavit će se u Zborniku radova, a određeni radovi prezentirat će se kroz stručno predavanju u terminu koji odredi organizator.


VAŽNI DATUMI

Dostava prijave referata sa sažetkom

04.04.2023.

Obavijest o prihvaćanju referata

26.04.2023.

Rok za dostavu cijelog rada

01.06.2023.NATJEČAJ 15. DIE.docx


PRIJAVA SAŽETKA RADA ZA 15.DIE.docx